Bize Kuran Yeter!

Kuran bizzat bize Allah'a ve Resulüne itaati öğretir. Kuran bizi bizzat Allah Resulü sallahu aleyhi vesellem Efendimize yönlendirir. Onun bizim için en güzel örnek (üsvetun hesenetun) olduğunu söyler.

Bu başlık altında yazılan bazı yazıları görünce insanın, ümmetin düştüğü duruma daha da ağlayası geliyor. Özetle şöyle iddia ediyorlar: Kuran bize yeter. Kuran’da herşey belirtilmiştir. Bu nedenle hadislere gerek yoktur. Kuran dışında hiçbir bilgi kaynağını kabul etmeyiz. Ve bu konuda karşı iddiada bulunanların delillerini tek tek çürüterek kendi fikirlerini sağlamlaştırmaya çalışırlar. Bunu da genellikle kelime […]

2 Temmuz 2017