Elhamdulillahi rebbil alemiyn. Ezelden ebede kim için ve ne için yapılmış olursa olsun tüm hamdler ve övgüler ancak Allah’ındır. Hamde layık başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Hamd O’nun hakkıdır.

28 Ekim 2009

Bismillah Her Hayrın Başıdır.

Her şeyi yaratanın ve her şeyin sahibinin mülkünde O'nun adını anmak lazım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla başlarız. O‘na iman eder, O‘nu sever, Kendi güç ve kudretimizden vazgeçip O‘nun güç ve kudretine sığınarak O‘ndan yardım diler, Karşılığı da ancak O‘ndan bekleriz. “Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı (bilinçli, meşru, önemli) söz veya iş bereketsizdir/sonuçsuzdur.” (Hadisi Şerif) Allah‘ım bizleri koru, bizlere acı, bizlere merhamet et. Nurunu, rahmetini […]

22 Ekim 2009