Bize Kuran Yeter!

Kuran bizzat bize Allah'a ve Resulü'ne itaati öğretir. Kuran bizi bizzat Allah Resulü sallahu aleyhi vesellem Efendimize yönlendirir. Onun bizim için en güzel örnek (üsvetun hesenetun) olduğunu söyler.

Bu hayatta bize nasıl yaşayacağımızı öğretmek üzere kitaplar gönderen alemleri Rabbi olan Allah, o kitapları açıklamak ve yaşamak üzere Muallimler gönderince, o Muallim’e itaati ve Ona uymayı öğütlerken o Muallim’in hayatı olan hadisler ve Kuran’ın uygulaması olan hayat nasıl oluyor da yok sayılır!

2 Temmuz 2017